WeDoCommunication

Medietræning

Uanset hvad din virksomhed beskæftiger sig med og hvem målgruppen er for jeres kommunikation, er det vigtigt at vide, hvordan I agerer bedst muligt og mest effektivt i medierne.

 
Medietræning

Det danske mediebillede er i konstant forandring og selvom både seer-, lytter- og læsertal er støt faldende - og både virksomheder og danskerne generelt kommunikerer mere og mere på sociale medier - så er god medieomtale og god pressehåndtering i krisesager alfa og omega og et vigtigt parameter for succes for alle virksomheder og organisationer.

Uanset hvad din virksomhed beskæftiger sig med og hvem målgruppen er for jeres kommunikation, er det vigtigt at vide, hvordan I agerer bedst muligt og mest effektivt i medierne.

Mange erhvervsledere mestrer ikke nødvendigvis denne disciplin, og mange organisationer forstår måske heller ikke vigtigheden af afsætte de nødvendige ressourcer til forberedelse og træning. Men investeringen vil betale sig.

Hvad enten det handler om håndtering af krisesager, kritiske tv-interviews, et interview til lokalavisen, ønsket om et virksomhedsportræt i Børsen eller det gælder om at navigere bedst muligt i en shitstorm på Facebook, der har pressens bevågenhed, så er det alfa og omega, at jeres nøglepersoner optræder professionelt, forstår at trænge igennem og ikke mindst forstår selve “gamet”.

Som deltager i WeDoCommunication’s medietræninger går du hjem med konkret viden og værktøjer inden for bl.a. følgende områder: det danske mediebillede, journalistiske arbejdsmetoder, budskabstræning, worst case scenario skærmtræning, best case scenario skærmtræning og personlig gennemslagskraft.

Udover at man som deltager bliver mærkbart bedre til at forstå og navigere i medieverdenen, kan man med fordel anvende den samme viden og de samme værktøjer, når det gælder f.eks, præsentationsteknik, ledelses- og intern kommunikation, og branding generelt.

For mere info, tag fat i os. Du kan få fat på Anna på telefon (+45) 22 15 17 45